NATURE CERTIFICATIONS

Niềm tin của bạn

>

ECOCERT, organic certification organization

Trong 20 năm, hoạt động chính của ECOCERT bao gồm kiểm tra trên thực địa, về tất cả các khía cạnh được yêu cầu của tiêu chuẩn đặt ra. Sau đó, ECOCERT cấp chứng nhận về sự tuân thủ các tiêu chuẩn cho sản phẩm, hệ thống hoặc dịch vụ nhất định. ECOCERT là cơ quan kiểm định và chứng nhận được thành lập tại Pháp vào năm 1991 bởi các nhà nông nghiệp học, những nhận thức được nhu cầu phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường và tầm quan trọng của việc thiết lập hệ thống tiêu chuẩn cho phương thức sản xuất này.

Từ khi thành lập, ECOCERT chuyên về chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. ECOCERT đã đóng góp vào việc mở rộng canh tác hữu cơ trong những năm 1990 bằng cách giúp xây dựng hệ thống quy định tại Pháp và châu Âu. Hiện tại, bên cạnh phạm vi chính của ECOCERT là tham gia vào nông nghiệp hữu cơ, Ecocert còn làm việc với các tổ chức tại Pháp và quốc tế trong việc hỗ trợ phát triển dự án. Bằng sự chuyên nghiêp, ECOCERT đã giành được sự tin tưởng của người tiêu dùng để trở thành một tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ trên được công nhận trên toàn thế giới.
Các tiêu chuẩn được sử dụng để tiến hành kiểm tra trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Mỹ phẩm thiên nhiên và hữu cơ
+ Sản phẩm làm sạch tự nhiên
+ Sản phẩm xịt phòng thiên nhiên và hữu cơ tại nhà
+ Spa hữu cơ & sinh thái
+ Sản phẩm thương mại hữu cơ và cạnh tranh công bằng
+ Eve® (không gian xanh sinh thái)
+ Các sản phẩm đầu vào đủ điều kiện sử dụng trong canh tác hữu cơ (phân bón, sản phẩm có giấy kiểm dịch thực vật)
+ Sản xuất thủy sản thân thiện với môi trường và chế biến thủy sản (tảo Spirulina, thực phẩm bổ sung)

AGRICULTURE BIOLOGIQUE - AB FRANCE

AB là chứng nhận riêng cho thị trường hữu cơ ở Pháp. Các tiêu chí do AB thiết lập là bổ sung cho các tiêu chí do EU-Organic yêu cầu. Mạng lưới văn phòng toàn cầu của tổ chức có trụ sở chính của Hà Lan, cho phép chúng tôi cung cấp quy trình chứng nhận hiệu quả và tiết kiệm chi phí mà vẫn đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt nhất.

Canh tác hữu cơ tuân theo phương pháp sản xuất tôn trọng các chu kỳ tự nhiên của cuộc sống. Nó có xu hướng làm giảm tác động của con người đến môi trường và thúc đẩy hoạt động tự nhiên nhất có thể mà không cần đến các sinh vật biến đổi gen (non-GMO).

Canh tác hữu cơ là một phần của chuỗi cung ứng mở rộng, bao gồm cả việc chế biến, phân phối và bán thực phẩm. Đối với một sản phẩm để tiếp cận thị trường hữu cơ, toàn bộ chuỗi sản xuất phải được kiểm tra và chứng nhận. Nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, chứng chỉ được cấp và biểu tượng AB được gắn vào các sản phẩm được chứng nhận.

ORGANIC FARMING EUROPE

Khu vực nông nghiệp hữu cơ của Châu Âu đang phát triển nhanh chóng. Tính trung bình trong thập kỷ qua, diện tích đất nông nghiệp hữu cơ ở Châu Âu tăng thêm nửa triệu ha mỗi năm. Hiện nay có hơn 186,000 trang trại canh tác đất nông nghiệp hữu cơ trên toàn Châu Âu. Một cách đơn giản, canh tác hữu cơ là một hệ thống tiêu chuẩn nông nghiệp tìm cách cung cấp cho bạn - người tiêu dùng - với thực phẩm tươi ngon, đích thực và đồng thời tôn trọng các chu kỳ tự nhiên. Để đạt được điều này, canh tác hữu cơ dựa trên một số mục tiêu và nguyên tắc, cũng như thực hành phổ biến được thiết kế để giảm thiểu tác động của con người đối với môi trường, đồng thời đảm bảo hệ thống nông nghiệp hoạt động tự nhiên nhất có thể.

Các hoạt động canh tác hữu cơ điển hình bao gồm:

+ Gối vụ cây trồng rộng như một điều kiện tiên quyết để sử dụng hiệu quả tài nguyên tại chỗ.
+ Các giới hạn rất nghiêm ngặt về thuốc trừ sâu tổng hợp hóa học và sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc kháng sinh chăn nuôi, phụ gia thực phẩm và các chất hỗ trợ chế biến và chất các đầu vào khác
+ Tuyệt đối cấm sử dụng sinh vật biến đổi gen (non-GMO)
+ Tận dụng các nguồn tài nguyên tại chỗ, chẳng hạn như phân gia súc để bón cho cây trồng hoặc thức ăn chăn nuôi được sản xuất tại trang trại
+ Chọn loài thực vật và động vật có khả năng kháng bệnh và thích ứng với điều kiện địa phương
+ Chăn nuôi gia súc trong các hệ thống ngoài trời và cung cấp cho chúng thức ăn hữu cơ
+ Sử dụng thực hành chăn nuôi phù hợp với các loài vật nuôi khác nhau

Nhưng canh tác hữu cơ cũng là một phần của chuỗi cung ứng lớn hơn, bao gồm lĩnh vực chế biến, phân phối và bán lẻ thực phẩm và cuối cùng đến tay bạn. Vì vậy, mỗi khi bạn mua một quả táo hữu cơ từ siêu thị địa phương của bạn, hoặc chọn một loại rượu hữu cơ từ thực đơn tại nhà hàng yêu thích của bạn, bạn có thể chắc chắn chúng được sản xuất theo các quy tắc nghiêm ngặt nhằm tôn trọng môi trường và động thực vật.

GMP EUROPE

Thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP) Châu Âu đối với ngành dược phẩm mô tả tiêu chuẩn tối thiểu mà một nhà sản xuất thuốc phải đáp ứng trong quy trình sản xuất của họ. Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) phối hợp kiểm tra để xác minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn này và đóng một vai trò quan trọng trong việc hài hòa hoạt động GMP ở cấp Liên minh Châu Âu (EU).

Bất kỳ nhà sản xuất các loại thuốc dành cho thị trường EU, không có vấn đề nơi trên thế giới nó nằm, phải tuân thủ GMP.

GMP Châu Âu yêu cầu các loại thuốc:

+ đạt chất lượng cao và nhất quán;
+ phù hợp với mục đích sử dụng của chúng;
+ đáp ứng các yêu cầu của ủy quyền tiếp thị hoặc ủy quyền thử nghiệm lâm sàng

EMA có vai trò phối hợp để kiểm tra GMP Châu Âu: các nhà máy sản xuất thuốc lưu hành tại Châu Âu được tập hợp thông qua quy trình tập trung hoặc là một phần của quy trình giới thiệu.

Cơ quan cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều phối và hài hòa các hoạt động GMP ở cấp Liên minh Châu Âu. Nó có liên quan đến:

+ phối hợp chuẩn bị hướng dẫn mới và sửa đổi về GMP Châu Âu;
+ đảm bảo giải thích chung các yêu cầu của Châu Âu về GMP và các vấn đề kỹ thuật liên quan;
+ xây dựng quy trình toàn Châu Âu về kiểm tra GMP và các hoạt động liên quan;
+ tạo điều kiện hợp tác giữa các nước thành viên để kiểm tra các nhà sản xuất ở các nước thứ ba.