Enzyme đường ruột có thể giúp biến đổi các nhóm máu thành nhóm máu O

Theo hệ thống nhóm máu ABO, có bốn loại máu chính ở người: A, B, AB và O. Trong số này, O là một "nhóm màu chuyên cho", có nghĩa người có nhóm máu này có thể hiến máu một cách an toàn cho tất cả các nhóm khác. Còn lại, những người nhóm A chỉ có thể giúp những người nhóm A và AB, những người nhóm B có thể cho máu người nhóm B và AB, và riêng nhóm AB “chuyên nhận” chỉ có thể cho người nhóm AB khác.

Do đó, khả năng tương thích với nhóm máu rất quan trọng trong các trường hợp thảm họa hàng loạt, khi những người bị ảnh hưởng cần một nguồn cung cấp máu liên tục từ những nguồn hiến máu. Nếu có một nguồn cung cấp lớn của “nhóm máu chuyên cho" sẽ giúp việc đáp ứng nhu cầu cấp thiết truyền máu trở nên dễ dàng hơn.

 

Các nhà nghiên cứu từ Đại học British Columbia - chi nhánh ở Vancouver và Kelowna, Canada - đã trình bày kết quả của một nghiên cứu mới tại Hội nghị quốc gia lần thứ 256 của Hội Hóa học Mỹ, được tổ chức tại Boston, MA. Họ giải thích rằng có một cách hiệu quả và an toàn để chuyển đổi các nhóm máu A và B thành nhóm O bằng cách sử dụng một số enzym đường ruột.

 

Stephen Withers, đồng tác giả cho biết "Chúng tôi đặc biệt quan tâm, trong các enzym cho phép chúng ta loại bỏ các kháng nguyên A hoặc B khỏi các tế bào hồng cầu," Nếu chúng ta có thể loại bỏ các kháng nguyên mà bản chất chỉ là các loại đường đơn giản, chúng ta có thể chuyển nhóm máu A, B thành O”.

 

Nguồn Medical News Today